top of page

Een jezuïetenschool?

Jazeker.

kerstkaart.png
meeloopdagen
04/02/2019 9.00u - 12.00u
06/02/2019 9.00u - 12.00u
meer info
infodagen
14/02/2020 17.00u - 20.30u
15/02/2020 10.00u - 12.30u
infodagen
14/02/2020 17.00u - 20.30u
15/02/2020 10.00u - 12.30u
meer info
inschrijvingen
internaat
2020-2021
inschrijvingen
internaat
2020-2021
meer info
open dag
17/05/2020 13u - 18u
open dag
17/05/2020 13u - 18u
meer info
update-1672356_1280-1024x274.png
volzet-red.png
20210920 Leerkrachten (4).jpeg

Meeloopdagen

25/01/2023 8.30 - 11.45 uur

27/01/2023 8.30 - 12.45 uur

Ruimte om...

samen te studeren

ochtend-, middag- en/of avondstudie

extra studiebegeleiding

vaklokalen

studielokalen

spreekuren bij alle vakleerkrachten

Zoveel ruimte

Zoveel... ruimte!

SJT: een sterk merk

Zijn we... te moeilijk?

Het SJT wil jongeren een degelijke vorming bieden.  Leren kritisch denken, maar ook je inleven in een ander en je creativiteit ontwikkelen maken daar deel van uit.  We willen leerlingen aanmoedigen en uitdagen om het beste van zichzelf te geven. We leiden jongeren niet op om naadloos ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt.  We hopen hen een culturele vorming mee te geven die hen verbindt met gisteren, maar ook weerbaar maakt voor overmorgen.

Zijn we... te streng?

Wie fouten mag maken, leert het meest bij. Zo groeien werkt alleen als leerkrachten en opvoeders betrokken genoeg zijn om de jongere te wijzen op wat goed loopt én op wat beter kan.  Leerlingen laten ons niet onverschillig.  Integendeel, we verwachten veel van hen. Hun groeiproces doet er toe.  Daarom spreken we hen veel aan: vriendelijk, met een groot hart en met veel respect voor ieder van hen.

huismerk
Zijn we... te traditioneel?

We kiezen ervoor het goede uit het verleden te bewaren en door te geven aan de jongere generatie zodat zij er op hun beurt creatief mee aan de slag kunnen. Cultuur, taal en wetenschap bouwen voort op het waardevolle van gisteren en eergisteren, maar dagen ons ook uit vorm te geven aan morgen en overmorgen.

We gaan die uitdaging graag aan en zijn dan ook trots dat onze leerlingen dikwijls laureaat zijn van diverse taal-, wiskunde- en wetenschappenolympiades.  We mogen onszelf ook een Olympiadeschool wetenschappen noemen en  schrijven mee aan het STEM-verhaal. We doen dat van harte, gedreven en creatief, maar zonder de kracht en de betekenis van algemene vorming op te geven. We spreken dan ook liever over SteM.

Meer informatie over onze SteM-initiatieven en onze SteM-visie vind je hier.

Zijn we... te duur?

Financiële overwegingen mogen niet meespelen bij het kiezen van een school.  Daarom is school lopen op het sjt niet duurder dan op een andere ASO-school.  Alle handboeken kunnen tegen een faire prijs gehuurd worden; de uitgebreide sport- en ontspanningsmogelijkheden tijdens de middag zijn gratis, evenals het wekelijkse spreekuur van de leraar.  Er zijn geen drankautomaten op school en er is aandacht voor de kostprijs van de studiereizen. Voorts moedigen we het pendelen met de fiets aan en remmen het bromfietsgebruik af.  Wie voor het internaat kiest, krijgt korting voor broers en zussen en er is een extra prijsvermindering voor internen die een studiebeurs krijgen.  

geen STEM?
behoudingsgezind?
bottom of page