Toekomstige leerling

Latijn of moderne met uitdaging

Eerste leerjaar A

 

Latijn

Algemene vorming met focus op talen, wetenschappen en wiskunde,  aangevuld met

Latijn en enkele lessen Grieks: een verrassende uitdaging om via taalinzicht en cultuur te bouwen aan een stevige basis.

Moderne

 

Algemene vorming met focus op talen, wetenschappen en wiskunde, aangevuld met 2 lessen uitdaging, die worden besteed aan uitdagende, vakoverschrijdende projecten. Het zijn ‘onderzoeksruimten’ waarbinnen leerlingen de kans krijgen te proeven van ingrediënten uit verschillende kennis- en vormingsdomeinen. We onderscheiden 3 labs: 

 

Lab WIT: focus op de typische SteM-ingrediënten Wiskunde, ICT en Techniek

Lab WET: proeven van wetenschappelijk onderzoek

Lab TAAL: creatief aan de slag met taal ( bijv. een beeldverhaal  schrijven, expressie, improvisatie)

 

Het aanbod is dus ruim en divers. Er valt immers nog zo veel te ontdekken.

 

De leerlingen werken tijdens deze 2 lestijden in klasdoorbrekende groepen en doorlopen tijdens het eerste en tweede trimester het hele aanbod. In het derde trimester kiezen ze zelf de projectcombinatie die hen het sterkst boeit.

 

Ook wie baat heeft bij meer zuurstof om de leerplandoelen voor wiskunde en Frans onder de knie te krijgen, zal hiertoe in het tweede en derde trimester tijdens deze 2 lestijden de kans krijgen. Wat nog niet lukte toch voor elkaar krijgen, ook dat is de uitdaging aangaan.

Meer informatie over de uitdaging binnen de Labs kan u hier vinden.

Verder kan u meer informatie terugvinden op de website over de SteMprojecten op school en onze visie op STEM

Voor meer informatie over de specifieke uitdagingen van de Latijnse en de Moderne kan u terecht op de infodagen en/of de open dag. Welkom!

 

Tweede leerjaar

De lessentabel voor het tweede jaar is nog in de ontwerpfase. De leerplannen voor de basisopties zijn immers nog niet beschikbaar. Onze school zal alleszins drie basisopties aanbieden: Grieks-Latijn, Latijn en Moderne Talen-Wetenschappen. Tijdens de lestijden Uitdaging zullen de leerlingen kunnen proeven van labs die inhoudelijk putten uit enkele andere basisopties en zo een voorsmaakje geven van ons aanbod in de tweede graad. We hopen via dit traject een weloverwogen studiekeuze te ondersteunen.

Ook in het tweede jaar zal bijwerken voor wiskunde en Frans mogelijk blijven.