• T. Joppen

Passie overbrengen!


Vrijdag 12 mei vond de laatste TED-talk van dit schooljaar plaats. Prof. Dr. Thomas D'Hooghe probeerde met succes zijn passie voor wetenschappelijk onderzoek in een korte tijdspanne van 40 minuten over te brengen op onze leerlingen. Missie meer dan geslaagd! Helen, Michiel en Joske, de drie verantwoordelijke leerlingen voor de TED-talks, mogen terugkijken op een geslaagd nieuw initiatief dat volgend schooljaar hopelijk een vervolg krijgt.

#TEDtalk #voortplantingsgeneeskunde #internationaalwetenschappelijkonderzoek

32 keer bekeken