• T. Joppen

Excursie NW


Een weekje vroeger dan de officiële week van het bos trekken alle klassen van het eerste jaar deze week het bos in. Tijdens deze excursie op ons eigen schooldomein, worden allerlei abiotische en biotische factoren gemeten, worden er planten gedetermineerd...

#weekvanhetbos #natuurwetenschappen #abiotischefactoren

49 keer bekeken