• T. Joppen

Herdenking 11/11


11 november, Wapenstilstand Wereldoorlog I

Jaarlijks wordt op 11 november overal in België de gruwel van de twee wereldoorlogen en de hunkering naar vrede herdacht.

Daan vertegenwoordigde onze leerlingenraad op de plechtigheid in Turnhout.

Hij legde namens de school een bloemenkrans neer bij het monument voor de gesneuvelden op het Zegeplein.


13 keer bekeken