• T. Joppen

best students & inspiring teachers awards


Op het feest van Sint-Barbara (7/12) mogen de tien beste studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU. Leuven hun meest inspirerende leerkracht in de bloemetjes zetten. Gedreven leerkrachten zijn inderdaad meer dan goud waard. Twee oud-leerlingen van het SJT werden geselecteerd en kregen de kans één van hun humanioraleerkrachten uit te nodigen. Het spreekt voor zich dat we apetrots zijn op zowel onze geselecteerde oud-leerlingen, als op onze uitverkoren collega's. Hierbij is bovendien het bewijs nog eens geleverd: een stevige algemene vorming kan wel degelijk een springplank zijn voor een wetenschappelijk vervolgverhaal aan de hogeschool of universiteit. Op de foto onze laureaten: Lukas Vanpoucke (GWA, 2016) samen met zijn wiskundeleerkracht Rik Van Eecke en Alicia Van der Stighelen (GWA, 2016) met haar leerkracht Grieks Jan Toremans. Van harte proficiat!


165 keer bekeken