• T. Joppen

Klasactiviteit 1 Lb


Donderdag na schooltijd beleefden de leerlingen van 1Lb samen met hun klastitularis en hun peters en meters een fijne avond. Eerst werd er samen gestudeerd en gegeten. Maar nadat het voldoende donker was buiten werd er een spannend bosspel gespeeld.


40 keer bekeken