• T. Joppen

Slot sociaal project


Alle derdejaars zetten zich in hun vrije tijd gedurende 30 uren in voor senioren, mensen met een beperking, kansarme kinderen, langdurig zieken of vluchtelingen. Ze ervaren wat het is om iets voor de anderen te betekenen. Hun engagement werd dinsdag beloond met een feestelijk afsluiting. De leerlingen kregen hun certificaat, de mentoren werden bedankt. Tijdens de receptie werd er nog gezellig nagepraat.

#sociaalproject

76 keer bekeken