• T. Joppen

OZC-wetenschappen


De leerlingen hebben allemaal, in het kader van de specifieke eindtermen, een onderzoeksopdracht gekozen in één van de 4 wetenschapsvakken. Donderdagnamiddag hebben ze hun experimenten uitgevoerd of de verzamelde informatie verder verwerkt.

#OZC

43 keer bekeken