• T. Joppen

Excursie AA/NW 1ste jaar


De eerstejaars trokken er verleden

week met de fiets op uit: in het kader van de lessen AA en NW verkenden ze de schoolomgeving.

#excursie

24 keer bekeken