• T. Joppen

4e jaars op speeddate

Het vierde jaar buigt zich jaarlijks samen met Rikolto over de vraag ‘hoe gaan we onze wereld voeden als we in 2050 met 9 miljard zullen zijn?’. Na een inleiding tijdens de lessen Aardrijkskunde, gingen onze vierdejaars op donderdag 24 oktober in een speeddate in dialoog met enkele voedsel-ambassadeurs (melkveehouder Dirk Bax, mensen van zelfoogsttuin de troef, iemand van Delaize Turnhout (Ring), vertegenwoordigers vanuit de wereldwinkel (Vosselaar) en de chef van Cachet de Cire). Het werd een boeiende en uitdagende uitwisseling die onze leerlingen inspireerde rond de wereldwijde voedselproblematiek.
30 keer bekeken