• T. Joppen

Bijwerkklassen

Leerlingen bij wie de leerstof voor Frans of wiskunde in het eerste jaar onvoldoende gekend was, kregen geen vakantietaak mee naar huis, maar werden uitgenodigd op de bijwerkklassen.

De leerkrachten wiskunde en Frans herhaalden hier grondig de leerstof van het eerste jaar zodat deze leerlingen vlot kunnen aanknopen bij de eerste lessen in het nieuwe schooljaar.33 keer bekeken