Nog meer

Schoolbestuur

Schoolbestuur

De vzw Sint-Jozefcollege Turnhout treedt op als het schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De vzw bestuurt 4 scholen: 1 secundaire school, 1 basisschool, 1 lagere school en 1 kleuterschool. Het schoolbestuur volgt het ignatiaans pedagogisch project van de orde van de jezuïeten en hun stichter, Ignatius van Loyola.

De Raad van Bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Leden van de Raad van Bestuur:

- vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Bob Van de Putte en Peter Knapen

- Leentje Van Meirhaeghe, voorzitter

- Danielle Brosens

- Gert Kerkstoel

- Bart Meurisse, afgevaardigd bestuurder

- Sara Michielsen

- Frans Michielsen

- Vincent Schrijvers

- Sandra Vandenhende, secretaris

- Myriam Van den Eynde

- Jo François