top of page

Generatiefonds

Generatiefonds

Wilt u ook de toekomstige generatie een duwtje

in de rug geven?

Steun het generatiefonds via het 'Fonds Vrienden

van Sint Jozefscollege Turnhout'

bij de Koning Boudewijnstichting!

Rekening nummer: BE10 0000 0000 0404

referte 623/3622/60050

Storting kan ook gebeuren via qr-code van

hiernaast.

Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan de Koning

Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering

van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. Dat staat vermeld op het

fiscaal attest dat de Stichting aflevert.

Het fiscaal attest voor alle giften die u hebt overgemaakt aan de Koning

Boudewijnstichting wordt u het jaar daarop toegestuurd, eind februari. Omdat onze schenkers er steeds vaker naar vragen en uit bezorgdheid voor het milieu, stuurt de Koning Boudewijnstichting voortaan enkel een ontvangstbewijs voor giften vanaf 1.000 euro.

Projecten die het generatiefonds zal steunen

 

(1)        Behoud, renovatie en uitbreiding van het unieke patrimonium

Het schoolgebouw, sober en functioneel, is opgetrokken eind de jaren ’30 en vertegenwoordigt de ‘Nieuwe Zakelijkheid’. De oude-stokerij, een imposant en losstaand gebouw en een pareltje

van de toenmalige techniek,

wacht op een nieuwe bestemming.

De grondleggers van de jezuïeten-

scholen waren pioniers in taal,

maar ook in wetenschappen.  Ze

waren hun tijd vooruit zowel in het

kennisaspect als in de didactische

methode.  In de lijn van de traditie

van de oprichters van de jezuïeten-

scholen in de 17de eeuw willen we

in dit gebouw ruimte creëren voor onderzoek en ontwikkeling rond alles wat met digitalisering, artificiële intelligentie te maken heeft.  Zo willen we ook een statement naar de toekomst maken.  Een conferentieruimte, onderzoeksruimtes, labo’s voor wetenschappen, wiskunde en robotica moeten de habitat worden voor (jonge) ondernemers, onderzoekers, leerlingen en leerkrachten, ver over de landsgrenzen heen.  Er is zelfs plaats om enkele jonge start-ups de ruimte te geven om hun jonge onderneming er tijdelijk in onder te brengen en zo ook kennis uit te wisselen.

 

(2)        Inzetten op sport en beweging in het park van 22 ha

Gezonde voeding, voldoende slaap en ook voldoende beweging zijn de belangrijkste pijlers voor een gezonde levensstijl en noodzakelijk als opstapje om de intellectuele uitdaging van een kennismaatschappij aan te gaan. 

De heraanleg van bepaalde stukken, het planten van fruitbomen, zich toeleggen op de bijenteelt en het onderhoud van de sportvelden vragen een bijzondere financiële inspanning.  Leerlingen van alle vestigingsplaatsen, ouders en oud-leerlingen kunnen op diverse momenten genieten van de rust, maar ook van de prikkelende sportinfrastructuur.

Maar er is meer: het adagio ‘Zoveel ruimte…’ van de school indachtig, is het de bedoeling om deze groene long aan de rand van de stad ook open te zetten voor de buurtbewoners uit de omliggende sociale woonwijk.   De wisselwerking tussen buurt en college zorgt voor een wederzijdse verrijking.  Een aantal omwonenden, o.a. ouders van (oud)-leerlingen zijn bereid om hier verantwoordelijkheid te dragen.  Voordat  tot deze stap overgegaan kan worden, moet eerst nog geïnvesteerd worden in de nodige renovatie- en voorbereidingswerken (o.a. het plaatsen van extra verlichting en zitvoorzieningen).

 

(3)        Financiering van een nieuwe kleuterschool voor de centrumscholen in de De Nefstraat

Op de plaats waar oorspronkelijk in 1845 het Sint-Jozefcollege zijn deuren opende, bevindt zich nu een 6-jarige basisschool en een straatje verder een kleuterschool.  Als centrumschool kennen deze scholen vooral een allochtone leerlingenpopulatie.  Als hefboom voor integratie willen we er een modern schoolgebouw neerzetten met fundamenten in de jezuïetentraditie: een stevig taal- en kennisbeleid, een op de ander gerichte persoonsvorming en het leren smaken van Schoonheid… 

20211028 Stokerij (2).jpeg
bottom of page