top of page

Studie- en vormingsaanbod

Er beweegt veel in het onderwijslandschap. Creativiteit  en sociale en communicatieve vaardigheden zijn inderdaad belangrijk .  In  een veranderende wereld is – voor wie hiertoe de mogelijkheden heeft- ook algemene vorming wezenlijk. Daarom  willen we jongeren de kans geven hun kritisch, theoretisch en abstract denkvermogen zo grondig, ruim en open mogelijk te ontwikkelen. Het Sint-Jozefcollege wil dus een doorstroomschool zijn en blijft inzetten op algemene vorming.

Lessentabellen

corona buiten (8).jpeg

Knoppen met groen kader

= SteM-richting (volgens het STEM-kader voor het Vlaams Onderwijs)

Anker 1
1ste graad
3de graad
2de graad

lessentabel eerste graad
De aangeboden studierichtingen op het SJT beogen een ruime algemene vorming (ASO) om nadien door te stromen naar een breed aanbod van studies in het hoger onderwijs.

lessentabel nieuwe* tweede graad ASO

*+1

F

P

EW

GL

 

= facultatief

= projectdag

= Economische Wetenschappen

= Grieks - Latijn

HW

LA

MT

NW

SW

= Humane wetenschappen

= Latijn

= Moderne Talen

= Natuurwetenschappen

= Sportwetenschappen

lessentabel derde graad ASO

* = waarvan minstens 1 seminarie-uur

EMT

EW   

GLA 

GLB

GW

= Economie - Moderne talen

= Economie - Wiskunde

= Grieks - Latijn A (4 uur WI)

= Grieks - Latijn B (3 uur WI)

= Grieks - Wetenschappen

GWA

GWB

HW

LMT

LW

= Grieks - Wiskunde A (8 uur WI)

= Grieks - Wiskunde B (6 uur WI)

= Humane Wetenschappen

= Latijn - Moderne talen

= Latijn Wetenschappen

LWA

LWB

MTW

WWA

WWB

= Latijn - Wiskunde A (8 uur WI)

= Latijn - Wiskunde B (6 uur WI)

= Moderne talen - Wetenschappen

= Wetenschappen - Wiskunde A (8 uur WI)

= Wetenschappen - Wiskunde B (6 uur WI)

*: tweewekelijks

*: lessentabel nieuwe tweede graad startte voor het derde jaar in het schooljaar 2021-2022, voor het vierde jaar start dit in het schooljaar 2022-2023

bottom of page