Studie- en vormingsaanbod

Er beweegt veel in het onderwijslandschap. Creativiteit  en sociale en communicatieve vaardigheden zijn inderdaad belangrijk .  In  een veranderende wereld is – voor wie hiertoe de mogelijkheden heeft- ook algemene vorming wezenlijk. Daarom  willen we jongeren de kans geven hun kritisch, theoretisch en abstract denkvermogen zo grondig, ruim en open mogelijk te ontwikkelen. Het Sint-Jozefcollege wil dus een doorstroomschool zijn en blijft inzetten op algemene vorming.

Lessentabellen

corona buiten (8).jpeg

Knoppen met groen kader

= SteM-richting (volgens het STEM-kader voor het Vlaams Onderwijs)

 
 
 
 

=>=>=>scrollen=>=>=>

lessentabel eerste graad ASO

lessentabel nieuwe* tweede graad ASO

*+1

F

P

EW

GL

 

= facultatief

= projectdag

= Economische Wetenschappen

= Grieks - Latijn

HW

LA

MT

NW

SW

= Humane wetenschappen

= Latijn

= Moderne Talen

= Natuurwetenschappen

= Sportwetenschappen

lessentabel derde graad ASO

* = waarvan minstens 1 seminarie-uur

EMT

EW   

GLA 

GLB

GW

= Economie - Moderne talen

= Economie - Wiskunde

= Grieks - Latijn A (4 uur WI)

= Grieks - Latijn B (3 uur WI)

= Grieks - Wetenschappen

GWA

GWB

HW

LMT

LW

= Grieks - Wiskunde A (8 uur WI)

= Grieks - Wiskunde B (6 uur WI)

= Humane Wetenschappen

= Latijn - Moderne talen

= Latijn Wetenschappen

LWA

LWB

MTW

WWA

WWB

= Latijn - Wiskunde A (8 uur WI)

= Latijn - Wiskunde B (6 uur WI)

= Moderne talen - Wetenschappen

= Wetenschappen - Wiskunde A (8 uur WI)

= Wetenschappen - Wiskunde B (6 uur WI)

*: tweewekelijks

*: lessentabel nieuwe tweede graad start voor het derde jaar in het schooljaar 2021-2022, voor het vierde jaar in het schooljaar 2022-2023