top of page

Toekomstige leerling

Waar we voor staan

De hele mens vormen: bewust - bekwaam - bewogen.

 

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We hopen dat onze leerlingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

20220920 Nieuw lokaal L02 LM (3) (1).JPG

Elke leerling wordpersoonlijk opgevolgd, betrokken én consequent.

Een bekwaam, gedreven en vriendelijk lerarenkorps.  Wie buiten de les

vragen heeft, kan bij de vakleerkracht terecht tijdens een wekelijks spreekuur.

We laten ons dragen en uitdagen door de traditie van het jezuïetenonderwijs en haar inspirerende kijk op mens en wereld.

Een stimulerende onderwijsomgeving met een ruime variatie aan leerprikkels.

Veel aandacht voor culturele ontplooiing en expressie tijdens en na de lessen.

Een stevige sociale vorming, ondersteund door verschillende werkgroepen.

Uitgebreide sportmogelijkheden tijdens, tussen en na de lessen.

Een ruim en functioneel schoolgebouw met veel lichtinval.

Een lange middagonderbreking met tal van zinvolle activiteiten en engagementen.

Groene, gezonde en uitnodigende ligging in een uitgestrekte tuin met meerdere sportterreinen.

bottom of page