top of page

Nog meer

Schoolreglement en beleidsdocumenten

We beogen een vriendelijke, vlotte en stijlvolle omgang met elkaar om zo ieder de mogelijkheid te bieden om zich te ontplooien.  Het reglement wil daarom zowel bevestigend² (in overtreffende trap) als begrenzend zijn. 

Hieronder kan u niet alleen het volledige schoolreglement, maar ook andere beleidsdocumenten terugvinden.

bottom of page