top of page

Zorgbeleid

SJT is een zorgzame school.

Zorg is te belangrijk om aan enkelen over te laten.

Wij staan er SAMEN garant voor.

Betrokken leerkrachten ondersteunen en begeleiden in de klas en daar buiten. De titularissen - dichtbij de leerlingen en dus makkelijk aanspreekbaar -   bieden de eerstelijnsopvang.  Het zorgbeleid wordt gecoördineerd en aangestuurd door twee directieleden (pedagogisch directeur en adjunct zorg).

Onze zorg wil de veerkracht in de leerling ten goede komen. Twee vragen geven ons zorg- en veerkrachtbeleid mee richting:

Wat zou je zelf kunnen opnemen?

Welke steun kunnen wij bieden om dit voor jou haalbaar te maken?  

 

Misschien maken we het beter wat concreter: (de namen zijn verzonnen, maar dat is echt het enige…)

Lenny is zesdejaars. Het hoger onderwijs wenkt. Wat zal het worden? Het aangeboden studiekeuze-traject kan misschien klaarheid brengen.

Thijs engageert zich in de sportraad en fluit de voetbalwedstrijden tijdens de klassencompetitie. Door een ongelukkige draaibeweging bezeert hij zijn enkel. Op de infirmerie krijgt hij de eerste hulp. Omdat de pijn toeneemt en op het thuisfront niemand te bereiken is, brengt de verpleegster hem naar de spoedafdeling.

Jonas heeft moeite met wiskunde. Hij gaat op dinsdag tijdens de middagpauze langs op het spreekuur bij de vakleerkracht.

Omdat ze dyslexie heeft, krijgt Elise extra tijd voor toetsen en proefwerken. Ook de evaluatiecriteria zullen worden aangepast.

Ans zit met zichzelf in de knoop. De titularis heeft het al een tijdje in de gaten. Ze nodigt Ans uit voor gesprek. Ans denkt na over de suggestie om ook een keer bij het clb langs te gaan.

Tijdens een oudercontact wordt gemeld dat Griet gepest wordt. Twee leerlingen van de Raad Voor Verdraagzaamheid gaan in gesprek met Griet en de klasgenoten. Een leerkracht coacht.

20211020 RVV (1).jpeg

De moeder van Toon is na een lange ziekte overleden. We steken de schoolkaars aan voor Toon en zijn familie. De klasgenoten trekken onder begeleiding van hun titularis naar de Stille Ruimte en krijgen daar de kans hun medeleven uit te schrijven.

Kristof heeft het lastig met de drukte in de refter. Tijdens de middagpauze kan hij samen met een klasgenoot terecht in een rustig lokaal. Op donderdagmiddag eet hij zijn middagmaal bij de ondersteuner.

Na weken afwezigheid door klierkoorts hoopt Lien de draad weer op te pikken. De notities werden al bijgewerkt door haar klasgenoten. De klassenraad maakt afspraken over een aangepast leerstofpakket.

Via vrienden kwam Tim in contact met softdrugs. De klasgenoten delen hun bezorgdheid met de prefect. Tim mag in gesprek met een begeleidende leerkracht naar keuze. Het Parsifalteam zorgt voor de nodige ondersteuning.

bottom of page