top of page

Nog meer

Schoolbestuur

Schoolbestuur

De vzw Sint-Jozefcollege is als schoolbestuur verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 4 Turnhoutse sJ-scholen en het internaat. Ze doet dit vanuit een Ignatiaanse inspiratie met de hulp van de directie, leerkrachten, studiemeesters en het ondersteunend personeel. De Raad van Bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt in overleg met de directies de langetermijnstrategie en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

.

rvb1.jpg
20221215 RVB1.JPG

Leden van de Raad van Bestuur:

- vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Bob Van de Putte en Peter Knapen

- Leentje Van Meirhaeghe, voorzitter

- Danielle Brosens

- Gert Kerkstoel

- Bart Meurisse, afgevaardigd bestuurder

- Sara Michielsen

- Frans Michielsen

- Vincent Schrijvers

- Sandra Vandenhende, secretaris

- Myriam Van den Eynde

- Jo François

bottom of page