top of page

Nog meer

Ouderraad

Een groep van een 30-tal ouders komt 5 keer per jaar samen om de school en haar pedagogisch project mee te ondersteunen.  De raad bestaat zowel uit ouders van externen, als van internen.  Deze laatste groep komt eerst afzonderlijk samen om daarna mee te zetelen in de schoolouderraad.

De missie van de ouderraad:

We willen een klankbord zijn voor de schoolwerking en haar beleid. De directie licht op de ouderraad het beleid toe en toetst de visie van de ouders.  Omgekeerd is de raad ook een spreekbuis van de ouders.  Wie niet in de ouderraad zetelt, kan steeds zijn of haar vragen doorgeven aan één van de leden.

We willen de ouders ook informeren via informatie- en vormingsavonden.  Meestal worden er twee avonden georganiseerd; één rond het opvoedingsproject, een andere avond rond een algemeen pedagogisch of maatschappelijk relevant thema.

We willen de school ook ondersteunen bij de organisatie van diverse activiteiten. De school steekt de handen uit de mouwen bij een stukje van de opvoeding van onze kinderen.  Wij steken graag de handen uit de mouwen om de school te helpen.  Zo zijn we zichtbaar aanwezig tijdens de infodag, de open dag, bij de organisatie van een internaatsactivteit…

We willen de school ook financieel en materieel ondersteunen.  Een vrije school beschikt over onvoldoende financiële middelen.  De ouderraad zet dan ook de schouders onder allerlei activiteiten die geld in het laatje kunnen brengen.

Ouders die meer betrokken willen zijn bij de school- en internaatswerking en/of ouders die hun handen uit de mouwen willen steken, zijn van harte welkom. Heeft u een suggestie of agendapunt dat u graag door de ouderraad behandeld ziet? 

Voor al uw vragen en bedenkingen kunt u bij ons terecht via dit formulier

Steven bleuzé

Voorzitter OR SJT

formulier

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page