Een Jezuïetenschool?

Jazeker.

Zoveel ...ruimte!

Ruimte om...

samen te studeren

ochtend-, middag- en/of avondstudie

extra studiebegeleiding

vaklokalen

studielokalen

spreekuren bij alle vakleerkrachten

Welkom op het SJT.

Onvergetelijk collegejaar...

En wat met de mythes?