top of page

Een Jezuïetenschool?

Jazeker.

Zoveel ...ruimte!

Ruimte om...

samen te studeren

ochtend-, middag- en/of avondstudie

extra studiebegeleiding

vaklokalen

studielokalen

spreekuren bij alle vakleerkrachten

Welkom op het SJT.

Onvergetelijk collegejaar...

En wat met de mythes?

Zijn we... te streng?

Wie fouten mag maken, leert het meest bij. Zo groeien werkt alleen als leerkrachten en opvoeders betrokken genoeg zijn om de jongere te wijzen op wat goed loopt én op wat beter kan.  Leerlingen laten ons niet onverschillig.  Integendeel, we verwachten veel van hen. Hun groeiproces doet er toe.  Daarom spreken we hen veel aan: vriendelijk, met een groot hart en met veel respect voor ieder van hen.

Zijn we... te moeilijk?

Het SJT wil jongeren een degelijke vorming bieden.  Leren kritisch denken, maar ook je inleven in een ander en je creativiteit ontwikkelen maken daar deel van uit.  We willen leerlingen aanmoedigen en uitdagen om het beste van zichzelf te geven.    We leiden jongeren niet op om naadloos ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt.  We hopen hen een culturele vorming mee te geven die hen verbindt met gisteren, maar ook weerbaar maakt voor overmorgen.

Zijn we... te duur?

School lopen op het sjt is niet duurder dan op een andere ASO-school.  Iedereen moet de kans krijgen om van  de unieke geest van het Sint-Jozefcollege te proeven.

bottom of page