top of page

SteM

STEM wordt SteM: onze visie

We zijn overtuigd van de vormende waarde van STEM.  Daarom bieden ook wij STEM aan, weliswaar met eigen klemtonen.   Omwille van deze specifieke accenten spreken we op SJT van SteM.   Onze aanpak kadert in de  STEM-visie voor het Vlaamse onderwijs, ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs .

 

In SteM-lessen wordt de nadruk gelegd op wetenschap (S) en wiskunde (M).  Een sterke theoretische onderbouw, aangevuld met  de nodige praktische toepassingen,  zorgt voor een stevige basisvorming.  Ze wil een springplank zijn voor verdere verdieping en biedt juist daardoor heel wat  toekomstperspectieven voor heel het STEM-domein.

 

De praktische toepassingen krijgen vooral vorm tijdens vakoverschrijdende projecten.  Hierbij wordt aandacht geschonken aan  de meer technische (T) en technologische toepassingen (E). Voor een volwaardige uitbouw van de componenten technologie en engineering verwijzen we echter graag naar de scholen met studierichtingen in de D/A-finaliteit (TSO).  Zij beschikken immers over de nodige knowhow en de nodige technische uitrusting.

 ​

Omdat wetenschap, wiskunde en hun toepassingen op het SJT vanzelfsprekend ingebed zitten in de vorming van de hele mens, organiseren we SteM-initiatieven voor al onze leerlingen.

 

We zien het als onze opdracht jongeren toe te rusten met de  kennis, vaardigheden en attitudes nodig om hogere studies aan te vatten, inclusief hogere studies in het brede STEM-domein. Als ‘doorstroomschool’ kiezen we niet voor een vroegtijdige specialisatie.  Toch hebben we een lange en  sterke traditie van leerlingen die na hun SJT-humaniora met succes kiezen voor STEM-richtingen.

 

​Een overzicht van onze huidige SteM-richtingen en SteM-initiatieven kan u terugvinden op de pagina's Studieaanbod en SteM-projecten

bottom of page