Een jezuïetenschool?

Jazeker.

Ons jaarthema:

Vele veren maken vleugels

infodagen
14/02/2020 17.00u - 20.30u
15/02/2020 10.00u - 12.30u
open dag
17/05/2020 13u - 18u
inschrijvingen
internaat
2020-2021

Ruimte om...

samen te studeren

ochtend-, middag- en/of avondstudie

extra studiebegeleiding

vaklokalen

studielokalen

spreekuren bij alle vakleerkrachten

 

Zoveel... ruimte!

SJT: een sterk merk