Een jezuïetenschool?

Jazeker.

Ons jaarthema:

Vele veren maken vleugels

foto inschrijvingen.jpg

Ruimte om...

samen te studeren

ochtend-, middag- en/of avondstudie

extra studiebegeleiding

vaklokalen

studielokalen

spreekuren bij alle vakleerkrachten

 

Zoveel... ruimte!

SJT: een sterk merk