top of page

Opvoedingsproject

Onze vier pijlers

1) zorg voor elke en voor de hele persoon – cura personalis

Elke leerling, elke medewerker wordt uitgedaagd alle talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er is zo veel ruimte voor groei: lichamelijk, emotioneel, rationeel, creatief, sociaal en spiritueel.

 

2)  uitdagen tot meer - magis

Elke leerling, elke medewerker is geroepen om het beste van zichzelf te geven. Wat je meer dan gewoon inzetten concreet kan betekenen, laat zich alleen  gaandeweg vinden. Je zal je eigen grenzen ontdekken en die van anderen, maar wie leert vol te houden zal ook een innerlijke ruimte op het spoor komen die vreugde en vleugels schenkt.

 

3) smaak geven - non multa sed multum

Om te groeien volstaat het niet om veel te weten. Veel is dikwijls synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. Alleen wie zich het geleerde eigen maakt, leert écht bij.

Innerlijk leren ‘smaken’ vraagt  heel wat: focussen, verbanden zoeken, betekenis ontdekken, je inleven in gedachten en gevoelens van anderen, je openen voor schoonheid, oog krijgen voor wat verwondert…  Of korter: niet alleen van buiten, maar vooral van binnen leren.

 

4) in dienst van elkaar en de wereld - en todo amar y servir

Je talenten ontwikkelen, je vormen en scholen, bijleren in al zijn facetten, het is uitermate belangrijk. We komen echter pas ten volle tot ons recht als we iets kunnen betekenen voor anderen. Daarom wordt iedereen  uitgenodigd tot dienstbaarheid: ongevraagd een handje toesteken je inschakelen in klas- en schoolprojecten, oefenen in  daadwerkelijke verbondenheid.  We hopen dat deze ervaringen  smaak geven om  zelf uit te zoeken hoe je op een jouw passende manier kan bijdragen aan een betere wereld, nu en later.

terug naar hoofdpagina

bottom of page