top of page

Eerste leerjaar A

Latijn

Latijn

Algemene vorming met focus op talen, wetenschappen en wiskunde,  aangevuld met

Latijn en enkele lessen Grieks: een verrassende uitdaging om via taalinzicht en cultuur te bouwen aan een stevige basis.

Moderne

Moderne

Algemene vorming met focus op talen, wetenschappen en wiskunde, aangevuld met 2 lessen uitdaging, die worden besteed aan uitdagende, vakoverschrijdende projecten. Het zijn ‘onderzoeksruimten’ waarbinnen leerlingen de kans krijgen te proeven van ingrediënten uit verschillende kennis- en vormingsdomeinen. We onderscheiden 3 labs: 

 

Lab WIT: focus op de typische SteM-ingrediënten Wiskunde, ICT en Techniek

Lab WET: proeven van wetenschappelijk onderzoek

Lab CMT: creatief aan de slag met taal ( bijv. een beeldverhaal  schrijven, expressie, improvisatie)

 

Het aanbod is dus ruim en divers. Er valt immers nog zo veel te ontdekken.

De leerlingen werken tijdens deze 2 lestijden in klasdoorbrekende groepen en doorlopen tijdens het eerste en tweede trimester het hele aanbod. In het derde trimester kiezen ze zelf de projectcombinatie die hen het sterkst boeit.

Ook wie baat heeft bij meer zuurstof om de leerplandoelen voor wiskunde, Frans en Nederlands onder de knie te krijgen, zal hiertoe in het tweede en derde trimester tijdens deze 2 lestijden de kans krijgen. Wat nog niet lukte toch voor elkaar krijgen, ook dat is de uitdaging aangaan.

 

 

 

 

 

 

Wij zijn overtuigd van de vormende waarde van STEM. Om die reden kiezen wij ervoor om  STEM aan te bieden aan alle leerlingen (ongeacht hun keuze voor L of M), weliswaar met eigen klemtonen. Op SJT spreken we van SteM.

Voor meer info verwijzen we u graag door naar de specifieke pagina's op de website over de SteMprojecten op school en onze visie op STEM

Voor meer informatie over de specifieke uitdagingen van de Latijnse en de Moderne kan u terecht op de infodagen en/of de open dag. Welkom!

Onze visie op SteM

Tweede leerjaar

Onze school biedt drie basisopties aan: Grieks-Latijn, Latijn en Moderne Talen-Wetenschappen. Tijdens de lestijden Uitdaging kunnen de leerlingen proeven van labs of projecten die inhoudelijk putten uit de basisopties STEM-Wetenschappen, Maatschappij en Welzijn en Economie en Organisatie. Ze krijgen zo een voorsmaakje van ons aanbod in de tweede graad. We hopen via dit traject een weloverwogen studiekeuze te ondersteunen. In het tweede jaar zal de versterking (bijwerktraject) focussen op wiskunde.

Tweede leerjaar
bottom of page