top of page

Zorgbeleid

Klastitularis

Voor al onze leerlingen, van één tot zes, is de titularis het eerste aanspreekpunt. Samen met de leerlingen maakt hij/zij werk van een aangenaam leer-en leefklimaat. Wie maakt de verjaardagskalender? Wie draagt mee zorg voor de orde in het klaslokaal? Organiseren we samen een klasactiviteit?  Wie wil notities bijschrijven voor een afwezige klasgenoot?

De titularis stuurt en begeleidt, houdt de studieresultaten in de gaten en heeft bijzonder aandacht voor het welbevinden van ‘haar/zijn’ leerlingen.

bottom of page