top of page

Zorgbeleid

Parsifalteam

Het parsifalteam bestaat uit een aantal leerkrachten dat leerlingen met bijzondere noden wil bijstaan.  Samen met de klastitularis biedt het team eerstelijnsopvang.  Indien nodig wordt gezocht naar gespecialiseerde hulp.  De betrokken leerkrachten hebben de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd en ze blijven zich bijscholen o.a. over socio-emotionele problematieken, game- en drugverslaving enz. Er wordt ook werk gemaakt van sensibilisering en preventie.

bottom of page