top of page

Zorgbeleid

Leren leren

De stap naar de secundaire school brengt nieuwe uitdagingen: verschillende leerkrachten, en vakken, vaklokalen, een zwaardere boekentas, meer huiswerk…

Tijdens de lessen leren leren krijgen de leerlingen concrete tips om in dit avontuur hun weg te vinden. Ze leren plannen, hun boekentas maken en leerstof verwerken. Uiteraard heeft ook elke vakleerkracht hier aandacht voor. 

Eerstejaars die nog extra ondersteuning wensen kunnen zich inschrijven voor het studie-atelier na lestijd. 

Daarnaast bieden we STA-T aan. Iedere week komen een tiental taaltrainers (leerlingen van de derde graad) samen met een tiental leerlingen uit het eerste jaar. De ouderejaars geven de jongere leerlingen die de Nederlandse taal niet genoeg onder de knie hebben een duwtje in de rug. Soms studeren ze gewoon samen, want goede voorbeelden wekken navolging. Dikwijls worden moeilijke woorden uit de cursus uitgelegd, een woordenlijst aangelegd of samen een boek gelezen. We zijn bijzonder trots op zoveel vrijwillig engagement van de oudere leerlingen, maar ook op de volgehouden inspanningen van de eerstejaars. “En todo amar y servir” en “magis” in de praktijk.

bottom of page