Zwitserlandkamp ASO4-5-6

 

PRIJS

630 euro 

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf de Zwitserlandavond

Wees er tijdig bij want elk kamp heeft een maximum bezetting!

INSCHRIJVING ASO4-6 (36 plaatsen) - VOORRANGSREGELS

  1. Ingeschreven tijdens Zwitserlandavond en deelnemer aan ons kamp van vorig jaar = ck16

  2. Ingeschreven tijdens Zwitserlandavond en deelnemer aan het kamp van dhr. Van Nooten 2017

  3. Ingeschreven tijdens Zwitserlandavond en ooit deelnemer van de kampen maar niet vorig jaar.

  4. Ingeschreven tijdens Zwitserlandavond en eerste deelname.

  5. Ingeschreven na de Zwitserlandavond en deelnemer aan ons kamp van vorig jaar = ck16

  6. Ingeschreven na de Zwitserlandavond en deelnemer aan het kamp van dhr. Van Nooten

  7. Ingeschreven na de Zwitserlandavond en ooit deelnemer van de kampen maar niet vorig jaar.

  8. Ingeschreven na de Zwitserlandavond en eerste deelname.

REISDATA

2 juli 2019 (5.30u) t.e.m. 12 juli 2019 (7.00u)

KAMPPLAATSEN

Zinal - Les Liddes

De kans van je leven om eens een Alpentop te beklimmen!

 
20170703 Kandersteg WR (327)
20170703 Kandersteg WR (138)
20170703 Kandersteg WR (190)
20170703 Kandersteg WR (227)
20170703 Kandersteg WR (214)
VF (11a)
VF (6)
VF (9)
Mutthorn midden (8)
mutthorn links (7)
tent midden (2)
tent midden (6)
tent midden (11)
sport links (32)
sport midden (27)
rust midden (13)
kampdagen midden (22)
kampdagen links (26)
kampdagen rechts (26)
kampthema midden (9)
kampthema midden (13)
keuken links (16)
keuken rechts (17)
leiding midden (9)
groepen midden (12)
1/1
 

Start inschrijvingen voor de kampen 2019 op de Zwitserlandavond!

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Collegekampen 2019: 2-12 juli 2019

 

De inschrijving wordt pas definitief wanneer het voorschot en het strookje werd ontvangen.

 

De betaling van het voorschot geldt tevens als volgorde op de inschrijvingslijst. Leerlingen van het Sint-Jozefcollege krijgen voorrang op leerlingen van andere scholen.

 

De leiding heeft het recht een inschrijving te  annuleren indien het volledige verschuldigde bedrag niet tijdig wordt betaald.

 

BIJ ANNULERINGEN WORDT HET VOORSCHOT NOOIT TERUGBETAALD. Wie wenst, sluit zelf een annulatie-verzekering af.

 

De totale kampprijs bedraagt € 540. (voor ASO4-6: € 630)

 

€ 300 als voorschot te storten op IBAN BE55 7333 4428 3544 (BIC KREDBEBB) van het Sint-Jozefcollege v.z.w., Kon. Astridlaan 33, 2300 Turnhout met vermelding ‘KAMP ZWITSERLAND’ en naam + klas van de leerling. Te storten onmiddellijk na inschrijving.

 

€ 240 te betalen vóór 1 februari 2019.  (voor ASO4-6: € 330)

 

GELIEVE U TE HOUDEN AAN DEZE VOOROPGESTELDE DATA.

 

GEBRUIK PER DEELNEMER 1 OVERSCHRIJVINGSFORMULIER

 

Hoe kunnen wij het gedaan krijgen voor die prijs?

Wij rekenen op de goodwill van de betalers. Wij rekenen op een nauwkeurige naleving van de  hierboven vermelde data voor de betaling. Wij durven bovenal rekenen op wie die de volledige som ineens en onmiddellijk kan betalen. Dank bij voorbaat.

 

De kampprijs werd berekend aan de huidige koers: €1 = CHF 1,08. Bij grote koerswijzigingen zullen we genoodzaakt zijn om de prijs te verhogen.

 

De inschrijver verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijke gevaren van de bergsport en deze risico’s te aanvaarden.

mogelijk vanaf 10/11/2018 (Zwitserlandavond)