top of page

Toekomstige leerling

Onze geschiedenis

Meer dan 70 jaar geleden werd n.a.v. het 100-jarig bestaan van het college een schild ontworpen.  Een schild verwijst vanuit zijn oorsprong naar het ridderideaal van dienstbaarheid aan de mens in nood.  Vandaag nodigt dit schild ons uit om te toetsen of wat onze voorgangers inspireerde ook nu nog op school leeft. Het Sint-Jozefcollege baadt immers in een lange traditie. (tijdslijn)

Is een wapenschild nog van deze tijd?

Ontdek de betekenis van de symbolen (kruis, zuil, den, lelies) en de spreuk door erop te klikken.

De den

De den verwijst naar de groene omgeving die de schoolgebouwen omringt en naar het ecologisch engagement dat het beleid mee aanstuurt (de zonnepanelen en waterreservoirs). We maken concreet werk van een gezonde levensstijl :  de sportvelden en sporthal bieden de leerlingen de kans om zich op lichamelijk vlak ten volle uit te leven, we weren frisdrankautomaten en springen omzichtig om met multimedia.

Anker 1

De sobere, robuuste Dorische zuil verwijst naar het startpunt van de Westerse cultuur.  In creatieve trouw aan de traditie wil het college leerlingen vormen in taal, literatuur, wetenschappen en kunst. Kritisch nadenken, afstand nemen, je inleven in de positie van een ander, je kan het leren en zo tot een gefundeerd oordeel komen. Denkende, mondige burgers dragen de democratie.

De Dorische zuil

zuil

Het ankerkruis

Het ankerkruis symboliseert het joods-christelijke geloofsverhaal van waaruit de school wil werken.  Het concrete leven van de mens, Jezus van Nazareth inspireert ons doen en laten.   Hij houdt ons op koers. In zijn geest van liefde proberen we te onderscheiden waar het op aan komt en willen we van deze wereld een betere plaats maken voor zo veel mogelijk mensen.

ankerkruis

De drie lelies spreken over evenwicht en de juiste maat. Lichaam, verstand en geest zijn verweven en houden elkaar in balans. Onder- of overwaardering van één van de aspecten verstoort de dynamiek.  We worden uitgenodigd ze te ontplooien vanuit een zuiver hart: niet om te schitteren, maar als dienst aan de wereld.   

De drie lelies

lelies

Levet Scone

De wapenspreuk ‘Levet Scone’ danken we aan de middeleeuwse Vlaamse mystica Hadewijch.  Ze gaf deze woorden mee in de afscheidsbrief aan haar vertrouwelingen: “Ik hoop dat jullie in toenemende volmaaktheid proberen te leven en er zo voor anderen in schoonheid proberen te zijn”.  Een betere leidraad voor leerlingen en leerkrachten is moeilijk te vinden.

levet scone
tijdslijn

Enkele mijlpalen uit onze rijke geschiedenis

1548

oprichting eerste jezuïetenschool in Messina (Sicilië)

1599

1604

1845

1935

1985

1996

stichting eerste college in Vlaanderen (Sint-Jan-Berchmanscollege Brussel)

oprichting jezuïetencollege in Turnhout

(P.De Nefstraat)

opening college in de Koningin Astridlaan

start gemengd internaat

start gemengd onderwijs

publicatie Ratio Studiorum waarin organisatie, werking, studieprogramma en didactiek van de

colleges worden vastgelegd

2020

175 SJT

bottom of page