top of page

SteM

SteM op het SJT

SJT kiest voor de vormende waarde van SteM voor alle leerlingen

Een stevige theoretische basisvorming tijdens

de lessen wetenschap en wiskunde. Zie Studieaanbod.

Meer praktische toepassingen tijdens

de talrijke vakoverschrijdende projecten.

 

SJT kent een sterke traditie van oud-leerlingen die

na hun humaniora met succes kiezen voor STEM-richtingen in het hoger onderwijs.

 

Meer weten?

bottom of page