top of page

SJT beweegt

Zoveel tuin

Zoveel tuin…

De tuin en sportinfrastructuur zijn de longen van het college.

Je studeert beter in een groene omgeving.

Sport en beweging komen de gezondheid ten goede.  Meer nog: het is wetenschappelijk bewezen dat wie veel beweegt, niet alleen meer levenskwaliteit krijgt, hij kan ook makkelijker informatie omzetten in kennis en zelfs dieper weten. Kortom: sporten en bewegen komen ook het studeren ten goede. 

Daarom heeft  een afvaardiging van de leerlingen, leerkrachten, directie en raad van bestuur onder leiding van de ouderraad de handen in elkaar geslagen.  Deze werkgroep wil de unieke park- en sportaccommodatie weer op de kaart zetten. 

Dit vraagt heel wat financiële middelen die het vrij onderwijs niet krijgt.  Daarom is er een werkgroep opgericht om voldoende geld in te zamelen om de sport- en parkinfrastructuur te verbeteren.

De fondsen zullen exclusief gebruikt worden voor de renovatie en het jaarlijks onderhoud van het park en de sportinfrastructuur.   

Wilt u ons steunen? Wenst u meer inlichtingen?

Stuur een mailtje naar sjtbeweegt@sjt.be  

bottom of page