top of page

Toelichting bij de berichten in de pers.

Toelichting bij de berichten in de pers

De artikels in de GVA van 12/12 en De Morgen van 13/12 voeden de perceptie dat het Sint-Jozefcollege het theaterstuk Don Quichot van de theaterwerkplaats ‘Het Gevolg’ geschrapt zou hebben omwille van de deelname van een acteur met een beperking. Wellicht zou geen enkele school anno 2017 dit doen. Ook het SJT niet. We betreuren de teneur van de artikels omdat we worden weggezet als een niet sociale school en omdat onze kant van het verhaal in de pers onvoldoende aan bod komt. Daarom deze toelichting.

De leerkrachten waren op zoek naar een gepast theaterstuk voor hun leerlingen van het derde jaar. Ze overwogen Don Quichot van de theaterwerkplaats ‘Het Gevolg’. Nadat ze het stuk hadden gezien en de educatieve map doorgenomen hadden, beslisten de leerkrachten om het stuk niet te reserveren voor de derdejaars. Eén van de betrokken leerkrachten verantwoordde deze keuze op 06/12 in een mail aan de regisseur die daarna om bijkomende uitleg vroeg. Blijkbaar had één passage aanleiding gegeven tot een misverstand. Al op 9/12 probeerde de leerkracht in een tweede, uitgebreide mail dit misverstand recht te zetten. We citeren: “Het gaat dus zeker niet om een ‘afkeer’ van het onderwerp of de acteerprestaties, het gaat om een reserve ten opzichte van het medium dat we vrezen, omdat het niveau (en niet het onderwerp) iets te hoog gegrepen is voor onze jonge leerlingen.” Bovendien vermeldde de leerkracht opnieuw heel duidelijk de appreciatie voor de acteerprestatie van de hoofdrolspeler en motiveerde verder uitvoerig waarom het stuk niet gereserveerd zou worden. Deze keuze had uiteraard niets te maken met de deelname van een acteur met een beperking. De betrokken leerkrachten meenden dat het stuk ‘vervreemdend’ zou werken en mede hierdoor de ‘goesting’ voor het boeiende theatermedium bij de beoogde leeftijdsgroep niet zou aanscherpen. Dat was immers precies de doelstelling van de mogelijke theateruitstap. Jammer genoeg, heeft de regisseur niets gedaan met de toelichting in de tweede mail. Integendeel, hij citeert enkel een fragment uit de eerste mail en laat bovendien heel belangrijke zinnen weg waardoor de mail van de leerkracht eenzijdig gelezen kan worden omdat de context ontbreekt. Ook in de pers verdwijnt hierdoor iedere nuance.

We betreuren de gang van zaken omdat de perceptie gecreëerd wordt als zouden de leerkrachten en leerlingen wereldvreemd of zelfs ongevoelig zijn terwijl we trots op hen kunnen zijn omdat ze diverse sociale initiatieven in woord en daad steunen. We denken bijvoorbeeld aan ons sociaal project waarbij alle leerlingen van het derde jaar zich 30 uur inzetten voor een betere samenleving, waaronder ook in meerdere centra voor kinderen en jongeren met een beperking.

We eindigen graag met een citaat uit de eerste mail van onze collega aan de regisseur: “De keuze voor de drie acteurs is geen evidentie en dat verdient wat ons betreft veel respect. De prestatie van de hoofdacteur is naar onze mening ook ronduit indrukwekkend”.

De directie

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page