Vandaag op SJT

Laatste schooldag van 2019

De laatste schooldag van 2019 startte met een traktatie in de binnentuin voor de externen die iets fluo droegen op de fiets en voor de internen als hun kamer netjes was opgeruimd. In de feeërieke binnentuin met kerststerren, vuurmanden en kerstmuziek werd er genoten door de arriverende leerlingen. Na deze ontvangst volgde er een kerstbezinning voor de lagere jaren in de kerk en voor de hogere jaren in de sporthal. Na de onderbreking werden de rapporten besproken in de klassen. In de klassen met goede resultaten speelden de andere leerlingen een spel en in de andere klassen reflecteerden de leerlingen over hun rapport. Na 11 uur konden de leerlingen met een onvoldoende hun proefwerk nog gaan

Dankjewel aan de mensen achter de schermen

Dagelijks is er een heel team achter de schermen druk bezig om de school in optimale omstandigheden te krijgen / houden zodat er les kan gegeven worden. Dankjewel voor het vele werk dat telkens weer verzet wordt!

Examens ... achter de schermen

Intussen zijn alle leerlingen met de examens gestart. We gingen op pad om te kijken hoe de examens beleefd worden voor en achter de schermen. De leerlingen van de eerste Latijnse legden vandaag hun eerste examen af. Toch wel spannend, maar gelukkig aangemoedigd door een tekst op het bord van hun peters, meters of titularis. In de lerarenzaal wordt intussen de laatste hand gelegd aan een examen of al duchtig verbeterd. 's Namiddags blijven dagelijks een 100-tal externen studeren op school, ook op woensdagnamiddag. Deze namiddag werden alle studenten getrakteerd op een 'lui' fruitig vieruurtje. 4 studiemeesters schilden, pelden en sneden immers vele kilo's fruit voor het gezonde tussendoortje.

lessen LAB in de eerste moderne

Tijdens de lessen LAB krijgen de leerlingen van de eerste moderne gedurende 2 lesuren per week enkele projecten aangeboden. In het project Creatief Met Taal (CMT) werd gewerkt rond expressie, teambuilding, zelf poëzie creëren, toneeloefeningen en maakten de leerlingen een XXL-Scrabble-spel. Bij het project Wetenschappen (WET) ontdekten de leerlingen met allerlei experimenten dat er meerdere mogelijkheden zijn met frisdrank dan je denkt. Bij het project Wiskunde ICT en Techniek (WIT) ontdekten ze enkele geheimtalen en bouwden ze een brandkastje.

Renovatie studie afdeling 2 geslaagd!

De studiezaal voor de internen van het tweede jaar werd de afgelopen weken grondig gerenoveerd. De internen zelf konden niet meer wachten tot het nieuwe trimester en verhuisden vanavond al de banken. Om 20u kon de studie plechtig 'ingestudeerd' worden.

Sint op SJT

Ook in 2019 waren er weer geen stoute kinderen op het Sint-Jozefcollege. In enkele klassen werd er een heuse brief op bord geschreven. In andere klassen werden de schoentjes keurig gezet. De sint beloonde de brave leerlingen dan ook met snoepgoed.

Dansvoorstelling

De meisjes van afdeling 1en 2 kunnen iedere donderdagavond deelnemen aan lessen moderne dans. Na enkele weken repeteren dansten ze voor de camera. Het resultaat mag gezien worden.

Examensport

Tijdens de middagpauze krijgen de internen en externen die op school blijven de kans om stoom af te laten. Elke dag worden er een aantal activiteiten georganiseerd om te ontspannen na de examens. Nadien kunnen de leerlingen dan weer met nieuwe energie beginnen aan hun studeerwerk! Een gezonde geest in een gezond lichaam dus!

WI B-dag

Op de Wiskunde B-dag Vlaanderen, een initiatief van de UAntwerpen, werken leerlingen uit de derde graad secundair in teams een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Op het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De leerlingen van 6GWA-LWA-WWA gingen aan de slag met het spel 'Verbind en heers'.

Recente berichten
Zoeken op jaar
Zoeken op tags
Archief